شرایط فعلی

شفاف 34 درجه فارنهایت
SW 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:31°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 78.8%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 07:24 am
غروب خورشید: 05:15 pm
از تاریخ 23/12 04:24 am
مشاهده شده در Herat
مشاهدات گذشته, Herat >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 51°
کمینه: 31°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 51°
کمینه: 33°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 53°
کمینه: 37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:27 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 am.