شرایط فعلی

شفاف 46 درجه فارنهایت
S 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:45°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 65.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:07 am
غروب خورشید: 05:11 pm
از تاریخ 29/11 09:25 pm
مشاهده شده در Herat
مشاهدات گذشته, Herat >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 42°
فردا
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 38°
امروز
شفاف
بیشینه: 66°
کمینه: 37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:38 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 am.