شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
N 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 14.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:30 am
غروب خورشید: 07:24 pm
از تاریخ 31/07 08:25 am
مشاهده شده در Herat
مشاهدات گذشته, Herat >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 am.