شرایط فعلی

شفاف 72 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 28.7%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:06 am
غروب خورشید: 06:23 pm
از تاریخ 19/09 01:24 am
مشاهده شده در Herat
مشاهدات گذشته, Herat >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:28 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.