شرایط فعلی

شفاف 48 درجه فارنهایت
N 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:47°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 61.5%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:35 am
غروب خورشید: 04:44 pm
از تاریخ 25/11 10:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 56°
کمینه: 32°
فردا
شفاف
بیشینه: 51°
کمینه: 31°
امروز
شفاف
بیشینه: 51°
کمینه: 30°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:34 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 am.