شرایط فعلی

شفاف 37 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:34°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 62.8%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:36 am
غروب خورشید: 04:43 pm
از تاریخ 26/11 01:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 30°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 32°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 63°
کمینه: 37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 am.