شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
NE 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 21°
رطوبت: 5.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:56 am
غروب خورشید: 07:02 pm
از تاریخ 23/07 03:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 pm.