شرایط فعلی

شفاف 64 درجه فارنهایت
NW 15 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:64°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 10°
رطوبت: 10.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:07 am
غروب خورشید: 05:06 pm
از تاریخ 25/10 07:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 45°
فردا
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 42°
امروز
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 40°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:40 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 pm.