شرایط فعلی

شفاف 72 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 18%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:42 am
غروب خورشید: 07:09 pm
از تاریخ 25/06 02:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 70°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 68°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:38 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:10 am.