شرایط فعلی

شفاف 63 درجه فارنهایت
W 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:63°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 63.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:27 am
غروب خورشید: 06:17 pm
از تاریخ 03/09 03:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 63°
فردا
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 57°
امروز
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:28 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 am.