شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 60.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:16 am
غروب خورشید: 06:37 pm
از تاریخ 19/08 04:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 63°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 63°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:36 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:20 am.