شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
N 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 12°
رطوبت: 5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:37 am
غروب خورشید: 05:58 pm
از تاریخ 17/09 01:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 54°
فردا
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 58°
امروز
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:29 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 pm.