شرایط فعلی

غالباً شفاف 70 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 41°
رطوبت: 35.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:02 am
غروب خورشید: 05:13 pm
از تاریخ 20/10 01:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 44°
فردا
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 44°
امروز
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 43°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 pm.