شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
N 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 17.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:42 am
غروب خورشید: 06:58 pm
از تاریخ 28/05 08:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 54°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 58°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:17 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 am.