شرایط فعلی

غالباً شفاف 73 درجه فارنهایت
NW 11 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 6.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:06 am
غروب خورشید: 06:35 pm
از تاریخ 29/04 01:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 50°
فردا
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 46°
امروز
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 45°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:38 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 pm.