شرایط فعلی

شفاف 68 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:68°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 41°
رطوبت: 37.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:57 am
غروب خورشید: 07:01 pm
از تاریخ 24/07 04:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 am.