شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 24.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:45 am
غروب خورشید: 05:42 pm
از تاریخ 27/09 12:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 57°
فردا
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 56°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 58°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:11 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 am.