شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
NW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 22.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:42 am
غروب خورشید: 07:09 pm
از تاریخ 27/06 12:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 73°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 86°
کمینه: 69°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:43 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 am.