شرایط فعلی

غالباً شفاف 95 درجه فارنهایت
NE 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 11.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:06 am
غروب خورشید: 06:52 pm
از تاریخ 05/08 02:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 pm.