شرایط فعلی

شفاف 97 درجه فارنهایت
N 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:97°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 8.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:57 am
غروب خورشید: 07:01 pm
از تاریخ 24/07 04:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 73°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 73°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:27 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:10 pm.