شرایط فعلی

غالباً شفاف 77 درجه فارنهایت
N 11 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 23°
رطوبت: 12.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:41 am
غروب خورشید: 05:49 pm
از تاریخ 23/09 06:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 51°
فردا
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 52°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 52°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 pm.