شرایط فعلی

شفاف 39 درجه فارنهایت
NE 6 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:35°
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم: 18°
رطوبت: 38.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:58 am
غروب خورشید: 05:09 pm
از تاریخ 19/01 02:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
ابری
بیشینه: 41°
کمینه: 30°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 37°
کمینه: 27°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 36°
کمینه: 22°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:44 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:40 pm.