شرایط فعلی

شفاف 32 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:28°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 55.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:29 am
غروب خورشید: 05:44 pm
از تاریخ 24/02 07:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 55°
کمینه: 30°
فردا
شفاف
بیشینه: 54°
کمینه: 29°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 51°
کمینه: 31°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 am.