شرایط فعلی

شفاف 52 درجه فارنهایت
W 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:52°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 81.7%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 05:08 pm
از تاریخ 24/10 10:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 43°
فردا
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 43°
امروز
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 44°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:29 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 pm.