شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
NW 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 18°
رطوبت: 8.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:25 am
غروب خورشید: 06:20 pm
از تاریخ 01/09 06:20 pm
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:34 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:00 pm.