شرایط فعلی

32 درجه فارنهایت
E 2 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:32°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 78.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:04 am
غروب خورشید: 05:06 pm
از تاریخ 20/01 07:30 am
مشاهده شده در Parkhar
مشاهدات گذشته, Parkhar >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 38°
فردا
ابری
بیشینه: 54°
کمینه: 36°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 33°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:40 am.