شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 47°
رطوبت: 22.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:39 am
غروب خورشید: 07:17 pm
از تاریخ 30/06 07:30 pm
مشاهده شده در Parkhar
مشاهدات گذشته, Parkhar >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 75°
فردا
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 pm.