ปักกิ่ง

Show on map

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

71 หน่วย_ฟ.
S 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 06/05 02:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
รู้สึก_เหมือน: 71°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 19°
ความชิ้น: 13%
ทัศนวิสัย: 15 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:09 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:13 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 02:01 pm. Next update estimated at 02:50 pm.


Trivia

104° Taoudenni, มาลี
Resolute, แคนาดา

90° Barkéwol, มอริเตเนีย
Baker Lake, แคนาดา

89° Gao, มาลี
Rankin Inlet, แคนาดา

86° Sidi Amrane, แอลจีเรีย
Whale Cove, แคนาดา

86° Touggourt, แอลจีเรีย
Kugluktuk, แคนาดา 12°