ปักกิ่ง

Show on map

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

45 หน่วย_ฟ.
N 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 01/04 01:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 45°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 43°
ความชิ้น: 93.3%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:59 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:37 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:57 am. Next update estimated at 02:30 am.


Trivia

97° As Sūkī, ซูดาน
Hall Beach, แคนาดา -17°

97° Maiurno, ซูดาน
Kugluktuk, แคนาดา -17°

91° Bārsi, อินเดีย
Cambridge Bay, แคนาดา -13°

91° Kurduvādi, อินเดีย
Chesterfield Inlet, แคนาดา -13°

83° อำเภอ บ่อพลอย, ประเทศไทย
Resolute, แคนาดา -8°