เซี่ยงไฮ้

Show on map

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

90 หน่วย_ฟ.
SE 11 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 23/07 09:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 105°
บาโรมิเตอร์: 29.6 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 79°
ความชิ้น: 70.7%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:04 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:56 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 08:57 am. Next update estimated at 10:00 am.


Trivia

111° Somerton, สหรัฐอเมริกา
Ohau Snow Fields, นิวซีแลนด์ 43° N/A

108° Taoudenni, มาลี
Broken River Ski Area, นิวซีแลนด์ 46°

93° Timimoun, แอลจีเรีย
Porters, นิวซีแลนด์ 46°

91° Aoulef, แอลจีเรีย
Culverden, นิวซีแลนด์ 48° N/A

91° I-n-Salah, แอลจีเรีย
Hanmer Springs Ski Area, นิวซีแลนด์ 48° N/A


TravelCam