شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 60°
رطوبت: 69.9%
قابلیت دید: 17 مایل
طلوع خورشید: 06:30 am
غروب خورشید: 08:23 pm
از تاریخ 25/08 09:00 am
مشاهده شده در Offenbach-Wetterpark
مشاهدات گذشته, Offenbach-Wetterpark >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 57°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:19 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 am.