شرایط فعلی

شفاف 48 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:48°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 31°
رطوبت: 49.8%
قابلیت دید: 34 مایل
طلوع خورشید: 05:55 am
غروب خورشید: 08:49 pm
از تاریخ 04/05 10:00 pm
مشاهده شده در Offenbach-Wetterpark
مشاهدات گذشته, Offenbach-Wetterpark >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 47°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 44°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 35°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:09 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30 pm.