นิวเดลี

Show on map

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

87 หน่วย_ฟ.
NE 4 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 24/10 11:30 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 90°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 67°
ความชิ้น: 51.9%
ทัศนวิสัย: 1 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:27 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:43 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 12:09 pm. Next update estimated at 12:50 pm.


Trivia

N/A 79° Ati, ชาด
Churapcha, รัสเซีย -2°

69° Nguigmi, ไนเจอร์
Khandyga, รัสเซีย -2°

N/A ° ,
Mokhsogollokh, รัสเซีย

N/A ° ,
Pokrovsk, รัสเซีย

N/A ° ,
Uptar, รัสเซีย 18°