شرایط فعلی

شفاف 111 درجه فارنهایت
NW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:111°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 15.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:54 am
غروب خورشید: 07:37 pm
از تاریخ 03/09 04:30 pm
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 79°
فردا
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 81°
امروز
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 81°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.