شرایط فعلی

شفاف 111 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:111°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 16.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:32 am
غروب خورشید: 08:13 pm
از تاریخ 27/07 07:30 pm
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 81°
فردا
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 119°
کمینه: 84°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:38 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.