شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 45.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:32 am
غروب خورشید: 08:13 pm
از تاریخ 28/07 05:30 am
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 122°
کمینه: 86°
فردا
شفاف
بیشینه: 121°
کمینه: 84°
امروز
شفاف
بیشینه: 120°
کمینه: 86°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:20 am.