شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
NW 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 24.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:25 am
غروب خورشید: 05:35 pm
از تاریخ 25/10 11:30 am
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 65°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:28 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.