شرایط فعلی

شفاف 113 درجه فارنهایت
W 46 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:113°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 12%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:53 am
غروب خورشید: 07:40 pm
از تاریخ 31/08 11:30 am
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 120°
کمینه: 86°
فردا
شفاف
بیشینه: 120°
کمینه: 84°
امروز
شفاف
بیشینه: 121°
کمینه: 85°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:45 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.