شرایط فعلی

شفاف 95 درجه فارنهایت
NW 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 23°
رطوبت: 7.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:37 am
غروب خورشید: 07:51 pm
از تاریخ 27/04 01:30 pm
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 78°
فردا
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 78°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:38 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 pm.