شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 44.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:47 am
غروب خورشید: 07:51 pm
از تاریخ 22/08 09:00 pm
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 85°
فردا
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 119°
کمینه: 85°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:39 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.