شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
W 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 25.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:16 am
غروب خورشید: 08:22 pm
از تاریخ 26/06 03:30 am
مشاهده شده در Abadan
مشاهدات گذشته, Abadan >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 121°
کمینه: 87°
فردا
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 79°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:50 am.