شرایط فعلی

شفاف 20 درجه فارنهایت
E 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:20°
بارومتر: 30.4 اینچ
نقطه شبنم: 11°
رطوبت: 66.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:01 am
غروب خورشید: 05:50 pm
از تاریخ 10/02 03:30 am
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 45°
کمینه: 26°
فردا
پوشیده از ابر
بیشینه: 37°
کمینه: 24°
امروز
شفاف
بیشینه: 41°
کمینه: 24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:30 am.