شرایط فعلی

شفاف 41 درجه فارنهایت
N 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:38°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 56.4%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 07:04 am
غروب خورشید: 05:01 pm
از تاریخ 07/12 12:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قمستی ابری و رگبار برف
بیشینه: 41°
کمینه: 25°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 51°
کمینه: 28°
امروز
شفاف
بیشینه: 55°
کمینه: 30°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:43 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 pm.