شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
E 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 26°
رطوبت: 12.6%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:03 am
غروب خورشید: 06:00 pm
از تاریخ 27/09 12:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 47°
فردا
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 51°
امروز
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 pm.