شرایط فعلی

غالباً شفاف 75 درجه فارنهایت
SW 4 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 31°
رطوبت: 19.2%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 08:26 pm
از تاریخ 26/06 01:30 am
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 am.