شرایط فعلی

غالباً شفاف 32 درجه فارنهایت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:32°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 79.9%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 07:14 am
غروب خورشید: 05:32 pm
از تاریخ 23/01 09:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 47°
کمینه: 29°
فردا
ابری
بیشینه: 37°
کمینه: 21°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 43°
کمینه: 21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:35 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 pm.