شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
SE 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 15.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:37 am
غروب خورشید: 07:49 pm
از تاریخ 23/08 01:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 63°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:11 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 pm.