شرایط فعلی

شفاف 71 درجه فارنهایت
W 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:71°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 23.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:03 am
غروب خورشید: 08:26 pm
از تاریخ 02/07 07:30 am
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 70°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 69°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:10 am.