شرایط فعلی

غالباً شفاف 73 درجه فارنهایت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 33°
رطوبت: 22.7%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:44 am
غروب خورشید: 07:37 pm
از تاریخ 01/09 10:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:27 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 pm.