شرایط فعلی

غالباً شفاف 79 درجه فارنهایت
SW 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 29°
رطوبت: 15.9%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:03 am
غروب خورشید: 08:12 pm
از تاریخ 24/05 07:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 57°
فردا
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 53°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 86°
کمینه: 57°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:56 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:30 pm.