شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
NE 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 14.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 08:26 pm
از تاریخ 28/06 07:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 65°
فردا
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 pm.