شرایط فعلی

شفاف 78 درجه فارنهایت
SW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:78°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 29°
رطوبت: 16.4%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:04 am
غروب خورشید: 08:11 pm
از تاریخ 22/05 10:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 58°
فردا
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 56°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 56°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 am.