شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 40°
رطوبت: 33.9%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:45 am
غروب خورشید: 07:36 pm
از تاریخ 02/09 10:30 pm
مشاهده شده در Arak
مشاهدات گذشته, Arak >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 59°
امروز
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:34 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 pm.