شرایط فعلی

شفاف 60 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:60°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 49°
رطوبت: 65.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 08:30 pm
از تاریخ 28/07 07:30 am
مشاهده شده در Ardebil
مشاهدات گذشته, Ardebil >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 53°
فردا
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 50°
امروز
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:32 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.