شرایط فعلی

شفاف 65 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:65°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 68.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 08:33 pm
از تاریخ 25/07 01:30 am
مشاهده شده در Ardebil
مشاهدات گذشته, Ardebil >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 56°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 63°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:27 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 am.