شرایط فعلی

شفاف 87 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:87°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 80°
رطوبت: 80.2%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:25 am
غروب خورشید: 07:57 pm
از تاریخ 01/08 01:30 am
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 121°
کمینه: 91°
فردا
شفاف
بیشینه: 119°
کمینه: 92°
امروز
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 90°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:28 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:30 am.