شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
SW 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 46.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:07 am
غروب خورشید: 07:58 pm
از تاریخ 29/05 04:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 86°
فردا
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 85°
امروز
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 84°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 pm.