شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
SW 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 79°
رطوبت: 50.7%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:34 am
غروب خورشید: 07:43 pm
از تاریخ 17/08 05:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 88°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 88°
امروز
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 89°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:30 pm.