شرایط فعلی

شفاف 85 درجه فارنهایت
NW 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:85°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 35.3%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 05:57 am
غروب خورشید: 05:51 pm
از تاریخ 30/09 09:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 73°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 pm.