شرایط فعلی

شفاف 55 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:55°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 62.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:36 am
غروب خورشید: 05:07 pm
از تاریخ 25/11 07:30 am
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 58°
فردا
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 58°
امروز
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 56°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 am.