شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
SW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 33.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:37 am
غروب خورشید: 07:38 pm
از تاریخ 22/08 05:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 113°
کمینه: 85°
فردا
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 85°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:30 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:30 pm.