شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
S 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 81°
رطوبت: 53.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:22 am
غروب خورشید: 08:00 pm
از تاریخ 28/07 05:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 120°
کمینه: 89°
فردا
شفاف
بیشینه: 120°
کمینه: 89°
امروز
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 88°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:10 pm.