شرایط فعلی

شفاف 83 درجه فارنهایت
NW 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:83°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 44°
رطوبت: 26%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:10 am
غروب خورشید: 05:28 pm
از تاریخ 22/10 12:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 pm.