شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 63.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 05:25 pm
از تاریخ 25/10 02:30 am
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:28 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:40 am.