شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 51%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:07 am
غروب خورشید: 08:08 pm
از تاریخ 27/06 12:30 am
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 119°
کمینه: 86°
فردا
شفاف
بیشینه: 120°
کمینه: 88°
امروز
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 85°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:08 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 am.