شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 72°
رطوبت: 52.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 08:02 pm
از تاریخ 24/07 08:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 89°
فردا
شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 91°
امروز
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 90°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.