شرایط فعلی

تا قسمتی ابری 72 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 68.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:35 am
غروب خورشید: 05:07 pm
از تاریخ 24/11 01:30 am
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 60°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 77°
کمینه: 60°
امروز
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 72°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:26 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 am.