شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
N 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 52%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:06 am
غروب خورشید: 07:59 pm
از تاریخ 30/05 02:20 am
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 79°
فردا
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 73°
امروز
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 80°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 am.