شرایط فعلی

90 درجه فارنهایت
W 11 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 72°
رطوبت: 55.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 08:08 pm
از تاریخ 08/07 10:30 am
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 114°
کمینه: 89°
فردا
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 89°
امروز
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 91°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 am.