شرایط فعلی

شفاف 95 درجه فارنهایت
NW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 81°
رطوبت: 63.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:41 am
غروب خورشید: 07:28 pm
از تاریخ 30/08 08:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 83°
فردا
شفاف
بیشینه: 118°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 117°
کمینه: 87°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:48 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.