شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
S 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 65.8%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:18 am
غروب خورشید: 07:44 pm
از تاریخ 06/05 10:30 pm
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 84°
فردا
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 81°
امروز
شفاف
بیشینه: 112°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:35 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30 pm.