شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
S 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 75°
رطوبت: 47.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:23 am
غروب خورشید: 07:58 pm
از تاریخ 29/07 11:30 am
مشاهده شده در Bushehr Civ / Afb
مشاهدات گذشته, Bushehr Civ / Afb >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 89°
فردا
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 87°
امروز
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 86°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:47 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.