شرایط فعلی

غالباً شفاف +30 درجه سانتی گراد
N 15 کیلومتر در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:+30°
بارومتر: 1023.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -5°
رطوبت: 9.5%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 07:00
غروب خورشید: 19:16
از تاریخ 19/09 15:20
مشاهده شده در Malayer Airport
مشاهدات گذشته, Malayer Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +11°
فردا
شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +11°
امروز
شفاف
بیشینه: +31°
کمینه: +12°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 15:43. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 16:20.