شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 72°
رطوبت: 83.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:08 am
غروب خورشید: 08:12 pm
از تاریخ 31/07 11:30 pm
مشاهده شده در Noshahr
مشاهدات گذشته, Noshahr >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.