شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 57.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:03 am
غروب خورشید: 08:17 pm
از تاریخ 24/07 08:30 pm
مشاهده شده در Noshahr
مشاهدات گذشته, Noshahr >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 73°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.