شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 88.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:55 am
غروب خورشید: 08:01 pm
از تاریخ 30/07 11:30 pm
مشاهده شده در Gorgan
مشاهدات گذشته, Gorgan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 73°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 90°
کمینه: 71°
امروز
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 84°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:29 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 am.