شرایط فعلی

شفاف 79 درجه فارنهایت
S 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 69.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:58 am
غروب خورشید: 07:57 pm
از تاریخ 03/08 11:30 pm
مشاهده شده در Gorgan
مشاهدات گذشته, Gorgan >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 74°
فردا
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:00 am.