شرایط فعلی

شفاف 79 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 83.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 07:34 pm
از تاریخ 23/08 12:30 am
مشاهده شده در Gorgan
مشاهدات گذشته, Gorgan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 69°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 73°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 am.