شرایط فعلی

غالباً شفاف 79 درجه فارنهایت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 83.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:19 am
غروب خورشید: 07:27 pm
از تاریخ 28/08 01:30 am
مشاهده شده در Gorgan
مشاهدات گذشته, Gorgan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 73°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:29 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 am.