شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
W 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 43.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:50 am
غروب خورشید: 08:06 pm
از تاریخ 24/07 07:30 pm
مشاهده شده در Gorgan
مشاهدات گذشته, Gorgan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 73°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 97°
کمینه: 72°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 91°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:47 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.