شرایط فعلی

شفاف 79 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 18.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:38 am
غروب خورشید: 07:31 pm
از تاریخ 02/09 10:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 62°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:29 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 am.