شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 15.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:30 am
غروب خورشید: 07:46 pm
از تاریخ 23/08 09:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 63°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:39 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 pm.