شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
NW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 16.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:32 am
غروب خورشید: 07:42 pm
از تاریخ 25/08 08:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 69°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:50 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:30 pm.