شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 16.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:51 am
غروب خورشید: 08:26 pm
از تاریخ 28/06 09:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 65°
فردا
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 pm.