شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
E 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 14.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:52 am
غروب خورشید: 08:13 pm
از تاریخ 27/05 07:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 pm.