شرایط فعلی

غالباً شفاف 70 درجه فارنهایت
W 14 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 73.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:10 am
غروب خورشید: 08:13 pm
از تاریخ 28/07 08:30 am
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 66°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:47 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.