شرایط فعلی

شفاف 39 درجه فارنهایت
W 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:31°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 41.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:43 am
غروب خورشید: 05:55 pm
از تاریخ 24/02 10:30 am
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 29°
فردا
شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 32°
امروز
شفاف
بیشینه: 54°
کمینه: 31°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:26 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 am.