شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
W 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 63.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:00 am
غروب خورشید: 05:50 pm
از تاریخ 01/10 08:30 am
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 81°
کمینه: 51°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 54°
امروز
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 59°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:27 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 am.