شرایط فعلی

شفاف +20 درجه سانتی گراد
W 11 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+20°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +7°
رطوبت: 42.8%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:50
غروب خورشید: 20:25
از تاریخ 23/06 22:30
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: +35°
کمینه: +17°
فردا
شفاف
بیشینه: +36°
کمینه: +19°
امروز
شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +16°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 00:54. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30.