شرایط فعلی

شفاف +30 درجه سانتی گراد
E 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:+30°
بارومتر: 1013.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: +1°
رطوبت: 15.5%
قابلیت دید: 10 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:30
غروب خورشید: 19:46
از تاریخ 23/08 21:30
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +17°
فردا
شفاف
بیشینه: +38°
کمینه: +20°
امروز
شفاف
بیشینه: +37°
کمینه: +21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 21:39. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 22:10.