شرایط فعلی

غالباً شفاف 66 درجه فارنهایت
NW 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 55.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:55 am
غروب خورشید: 08:10 pm
از تاریخ 23/05 08:30 am
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 63°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 61°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.