شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 52.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 08:11 pm
از تاریخ 31/07 09:30 am
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 72°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 67°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:45 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:10 am.