شرایط فعلی

شفاف 41 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:36°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 21°
رطوبت: 42.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:54 am
غروب خورشید: 04:53 pm
از تاریخ 28/11 08:30 am
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 39°
فردا
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 38°
امروز
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 38°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:36 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 am.