شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
NW 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 21°
رطوبت: 9.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:54 am
غروب خورشید: 08:11 pm
از تاریخ 25/05 06:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 pm.