شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 49.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:34 am
غروب خورشید: 07:39 pm
از تاریخ 28/08 07:30 am
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 63°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:29 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 am.