شرایط فعلی

شفاف 36 درجه فارنهایت
W 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:26°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 86.6%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 07:12 am
غروب خورشید: 05:23 pm
از تاریخ 22/01 09:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 47°
کمینه: 30°
فردا
ابری
بیشینه: 41°
کمینه: 22°
امروز
شفاف
بیشینه: 43°
کمینه: 21°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 am.