شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
NW 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 15.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:20 am
غروب خورشید: 05:19 pm
از تاریخ 24/10 03:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 67°
کمینه: 41°
فردا
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 46°
امروز
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 50°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:27 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:30 pm.