شرایط فعلی

غالباً شفاف 95 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 14.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:14 am
غروب خورشید: 08:09 pm
از تاریخ 03/08 02:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 68°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:34 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.