شرایط فعلی

شفاف 37 درجه فارنهایت
W 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:29°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 44.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:44 am
غروب خورشید: 05:55 pm
از تاریخ 23/02 09:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 32°
فردا
شفاف
بیشینه: 54°
کمینه: 31°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 50°
کمینه: 28°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 pm.