شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 8.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:08 am
غروب خورشید: 08:15 pm
از تاریخ 24/07 10:30 pm
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 am.