شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
W 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 41°
رطوبت: 31%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:58 am
غروب خورشید: 05:53 pm
از تاریخ 28/09 09:30 am
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 43°
فردا
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 46°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 52°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 am.