شرایط فعلی

غالباً شفاف 75 درجه فارنهایت
SW 5 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 44%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:26
غروب خورشید: 19:52
از تاریخ 18/08 08:30
مشاهده شده در Karaj / Payam
مشاهدات گذشته, Karaj / Payam >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 73°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 69°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:00. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40.