شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
W 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 25.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 08:24 pm
از تاریخ 25/05 07:00 pm
مشاهده شده در Kermanshah
مشاهدات گذشته, Kermanshah >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 55°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 51°
امروز
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 pm.