شرایط فعلی

شفاف 32 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:28°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 12°
رطوبت: 38.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:02 am
غروب خورشید: 06:09 pm
از تاریخ 20/02 10:00 am
مشاهده شده در Kermanshah
مشاهدات گذشته, Kermanshah >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 54°
کمینه: 34°
فردا
شفاف
بیشینه: 54°
کمینه: 27°
امروز
شفاف
بیشینه: 51°
کمینه: 24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:54 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 am.