شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:25 am
غروب خورشید: 08:30 pm
از تاریخ 23/07 01:00 pm
مشاهده شده در Kermanshah
مشاهدات گذشته, Kermanshah >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 58°
فردا
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 59°
امروز
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:42 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:40 pm.