شرایط فعلی

تا قسمتی ابری 39 درجه فارنهایت
E 4 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:35°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 26°
رطوبت: 58.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:15 am
غروب خورشید: 05:12 pm
از تاریخ 26/11 06:30 am
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 53°
کمینه: 28°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 53°
کمینه: 28°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 52°
کمینه: 34°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 am.