شرایط فعلی

60 درجه فارنهایت
دمای مورد انتظار:60°
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 45.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:08 am
غروب خورشید: 07:35 pm
از تاریخ 15/09 04:30 am
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 56°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 54°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 57°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:27 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 am.