شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
N 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 44°
رطوبت: 21.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:00 am
غروب خورشید: 07:50 pm
از تاریخ 05/09 01:30 pm
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 60°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 88°
کمینه: 58°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 62°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:10 pm.