شرایط فعلی

68 درجه فارنهایت
N 11 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:68°
نقطه شبنم: 44°
رطوبت: 43.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:30 am
غروب خورشید: 08:35 pm
از تاریخ 30/07 04:30 am
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 69°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 66°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:27 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:50 am.