شرایط فعلی

شفاف 42 درجه فارنهایت
S 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:40°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 60.5%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 07:02 am
غروب خورشید: 06:18 pm
از تاریخ 26/02 12:30 pm
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

سه‌شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 28°
فردا
شفاف
بیشینه: 53°
کمینه: 28°
امروز
شفاف
بیشینه: 49°
کمینه: 24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:09 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 pm.