شرایط فعلی

شفاف 29 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:29°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 15°
رطوبت: 51.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:20 am
غروب خورشید: 06:02 pm
از تاریخ 11/02 12:30 am
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 51°
کمینه: 33°
فردا
شفاف
بیشینه: 47°
کمینه: 30°
امروز
شفاف
بیشینه: 42°
کمینه: 26°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 am.