شرایط فعلی

71 درجه فارنهایت
دمای مورد انتظار:71°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 49°
رطوبت: 45.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:26 am
غروب خورشید: 08:40 pm
از تاریخ 25/07 01:30 am
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 68°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:28 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 am.