شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 40°
رطوبت: 30%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 08:48 pm
از تاریخ 08/07 07:30 am
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 67°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 102°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:10 am.