شرایط فعلی

غالباً شفاف 94 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:94°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 40°
رطوبت: 15%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:31 am
غروب خورشید: 08:35 pm
از تاریخ 30/07 04:30 pm
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 65°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:50 pm.