شرایط فعلی

شفاف 62 درجه فارنهایت
N 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:62°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 38.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:40 am
غروب خورشید: 05:42 pm
از تاریخ 21/10 03:30 pm
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 63°
کمینه: 36°
فردا
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 41°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 39°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:40 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 pm.