شرایط فعلی

73 درجه فارنهایت
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 49°
رطوبت: 42%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:46 am
غروب خورشید: 08:15 pm
از تاریخ 18/08 01:30 am
مشاهده شده در Mohabad
مشاهدات گذشته, Mohabad >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 65°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 69°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 62°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:38 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 am.