شرایط فعلی

شفاف 14 درجه فارنهایت
N 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 69.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 07:30 am
غروب خورشید: 05:05 pm
از تاریخ 06/12 11:00 pm
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 28°
کمینه: 11°
فردا
شفاف
بیشینه: 33°
کمینه: 16°
امروز
پوشیده از ابر و برف
بیشینه: 30°
کمینه: 14°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 pm.