شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
N 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 18.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:21 am
غروب خورشید: 08:44 pm
از تاریخ 24/07 04:30 pm
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:27 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:10 pm.