شرایط فعلی

شفاف 68 درجه فارنهایت
E 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:68°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 34.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:27 am
غروب خورشید: 08:38 pm
از تاریخ 31/07 07:30 am
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 70°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 69°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:27 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 am.