شرایط فعلی

شفاف 21 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:15°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 18°
رطوبت: 84.1%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 07:06 am
غروب خورشید: 06:14 pm
از تاریخ 24/02 06:30 am
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 39°
کمینه: 23°
فردا
شفاف
بیشینه: 41°
کمینه: 26°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 37°
کمینه: 24°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:30 am.