شرایط فعلی

غالباً شفاف 91 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 26.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:55 am
غروب خورشید: 07:57 pm
از تاریخ 01/09 03:30 pm
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 67°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 66°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 pm.