شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
E 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 53.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:44 am
غروب خورشید: 08:16 pm
از تاریخ 19/08 05:30 am
مشاهده شده در Tabriz
مشاهدات گذشته, Tabriz >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 66°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 66°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:36 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:30 am.