شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
N 18 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 12.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:02 am
غروب خورشید: 07:00 pm
از تاریخ 01/09 06:00 pm
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 65°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 66°
امروز
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 67°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:30 pm.