شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 28.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:36 am
غروب خورشید: 07:39 pm
از تاریخ 30/07 06:00 am
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 71°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:31 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 am.