شرایط فعلی

شفاف 45 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:41°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 47.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:29 am
غروب خورشید: 04:16 pm
از تاریخ 06/12 11:00 pm
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 56°
کمینه: 23°
فردا
ابری
بیشینه: 46°
کمینه: 32°
امروز
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 37°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:50 pm.