شرایط فعلی

شفاف 72 درجه فارنهایت
W 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 26.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 07:01 pm
از تاریخ 30/08 07:00 am
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 68°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 65°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 91°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:44 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:00 am.