شرایط فعلی

شفاف 72 درجه فارنهایت
S 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:72°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 19.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:20 am
غروب خورشید: 07:52 pm
از تاریخ 07/07 02:30 am
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 73°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.