شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 23°
رطوبت: 10%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:52 am
غروب خورشید: 07:16 pm
از تاریخ 20/08 08:30 pm
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 74°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:20 pm.