شرایط فعلی

78 درجه فارنهایت
NE 4 مایل در ساعت
دمای مورد انتظار:78°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 25%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:31 am
غروب خورشید: 05:07 pm
از تاریخ 07/10 09:30 am
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 58°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 63°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:20 am.