شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
S 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 25°
رطوبت: 19.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:40 am
غروب خورشید: 07:41 pm
از تاریخ 31/07 03:30 am
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 69°
فردا
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:28 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 am.