شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
SE 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 22%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:19 am
غروب خورشید: 06:37 pm
از تاریخ 19/09 12:00 pm
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 57°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:53 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 pm.