شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
NE 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 24.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:58 am
غروب خورشید: 07:15 pm
از تاریخ 22/08 10:30 pm
مشاهده شده در Ghuchan
مشاهدات گذشته, Ghuchan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 62°
امروز
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 am.