شرایط فعلی

شفاف 65 درجه فارنهایت
W 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:65°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 56°
رطوبت: 75%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:18 am
غروب خورشید: 07:55 pm
از تاریخ 23/06 04:30 am
مشاهده شده در Ghuchan
مشاهدات گذشته, Ghuchan >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 68°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:30 am.