شرایط فعلی

غالباً شفاف 35 درجه فارنهایت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:35°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 29°
رطوبت: 79.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 05:24 pm
از تاریخ 24/02 06:30 pm
مشاهده شده در Ghuchan
مشاهدات گذشته, Ghuchan >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 31°
فردا
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 38°
امروز
شفاف
بیشینه: 58°
کمینه: 34°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:03 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 pm.