شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
NW 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 20.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:21 am
غروب خورشید: 07:56 pm
از تاریخ 02/07 09:30 am
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 73°
فردا
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:10 am.