شرایط فعلی

تا قسمتی ابری 86 درجه فارنهایت
NE 9 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 42°
رطوبت: 21.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:20 am
غروب خورشید: 07:43 pm
از تاریخ 28/05 01:30 pm
مشاهده شده در Ghuchan
مشاهدات گذشته, Ghuchan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 68°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 91°
کمینه: 65°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 87°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:56 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 pm.