شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 11.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 07:11 pm
از تاریخ 25/08 04:30 pm
مشاهده شده در Ghuchan
مشاهدات گذشته, Ghuchan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 62°
فردا
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 61°
امروز
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:54 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:00 pm.