شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
NE 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 12.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:03 am
غروب خورشید: 07:07 pm
از تاریخ 29/08 06:30 pm
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:45 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 pm.