شرایط فعلی

شفاف 58 درجه فارنهایت
NE 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:58°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 61.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:28 am
غروب خورشید: 05:20 pm
از تاریخ 29/09 03:30 am
مشاهده شده در Ghuchan
مشاهدات گذشته, Ghuchan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 71°
کمینه: 46°
فردا
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 46°
امروز
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:30 am.