شرایط فعلی

غالباً شفاف 81 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 39.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:41 am
غروب خورشید: 07:37 pm
از تاریخ 02/09 06:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 61°
فردا
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 58°
امروز
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 55°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 pm.