شرایط فعلی

شفاف 45 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:42°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 33.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:46 am
غروب خورشید: 06:00 pm
از تاریخ 25/02 07:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 56°
کمینه: 29°
فردا
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 28°
امروز
شفاف
بیشینه: 57°
کمینه: 29°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:20 pm.