شرایط فعلی

شفاف 70 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:70°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 37.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:23 am
غروب خورشید: 05:24 pm
از تاریخ 23/10 02:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 47°
فردا
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 44°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 71°
کمینه: 47°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:41 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.