شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
E 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 19.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 08:19 pm
از تاریخ 28/07 08:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 105°
کمینه: 67°
فردا
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.