شرایط فعلی

غالباً شفاف 101 درجه فارنهایت
SE 9 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:101°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 38°
رطوبت: 11.2%
قابلیت دید: 9 مایل
طلوع خورشید: 05:55 am
غروب خورشید: 08:31 pm
از تاریخ 29/06 04:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 68°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 69°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.