شرایط فعلی

غالباً شفاف 95 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 23.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 08:19 pm
از تاریخ 27/07 03:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 60°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 63°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:38 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:20 pm.