شرایط فعلی

شفاف 57 درجه فارنهایت
SE 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:57°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 41.1%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:56 am
غروب خورشید: 04:56 pm
از تاریخ 25/11 01:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 35°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 61°
کمینه: 36°
امروز
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:34 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 pm.