شرایط فعلی

شفاف 92 درجه فارنهایت
N 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:92°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 15.6%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 08:18 pm
از تاریخ 29/07 07:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 63°
فردا
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 64°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:32 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:40 pm.