شرایط فعلی

شفاف 80 درجه فارنهایت
SW 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:80°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 17.6%
قابلیت دید: 9 مایل
طلوع خورشید: 05:54 am
غروب خورشید: 08:20 pm
از تاریخ 30/05 10:30 am
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 50°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 51°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 87°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 am.