شرایط فعلی

شفاف 61 درجه فارنهایت
NW 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:61°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 24°
رطوبت: 22.9%
قابلیت دید: 12 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 06:00 pm
از تاریخ 26/09 09:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 49°
فردا
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 50°
امروز
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 49°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 pm.