شرایط فعلی

تا قسمتی ابری 77 درجه فارنهایت
SW 9 مایل در ساعت
تا قسمتی ابری
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 48°
رطوبت: 36.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:26 am
غروب خورشید: 07:50 pm
از تاریخ 23/04 01:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 54°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 72°
کمینه: 50°
امروز
تا قسمتی ابری، احتمال طوفان تندری با باران
بیشینه: 75°
کمینه: 50°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:27 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 pm.