شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
S 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 18.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:56 am
غروب خورشید: 07:09 pm
از تاریخ 21/09 10:30 am
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 57°
فردا
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 57°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 55°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:34 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 am.