شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 35.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:09 am
غروب خورشید: 08:23 pm
از تاریخ 23/07 11:30 pm
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 76°
فردا
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 62°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 am.