شرایط فعلی

شفاف 45 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:42°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:22 am
غروب خورشید: 05:25 pm
از تاریخ 22/10 05:30 am
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 46°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 68°
کمینه: 49°
امروز
شفاف
بیشینه: 68°
کمینه: 44°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:26 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:00 am.