شرایط فعلی

شفاف 66 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:66°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 41°
رطوبت: 39.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:25 am
غروب خورشید: 07:51 pm
از تاریخ 24/04 05:30 am
مشاهده شده در Ghazvin
مشاهدات گذشته, Ghazvin >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 36°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 74°
کمینه: 41°
امروز
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 79°
کمینه: 48°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:20 am.