شرایط فعلی

شفاف 79 درجه فارنهایت
NW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 74%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 05:52 am
غروب خورشید: 07:30 pm
از تاریخ 25/05 05:30 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 81°
فردا
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:00 am.