شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 81°
رطوبت: 70.9%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:09 am
غروب خورشید: 07:31 pm
از تاریخ 03/08 04:30 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 89°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 89°
امروز
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 89°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:31 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 am.