شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
S 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 47%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:28 am
غروب خورشید: 04:55 pm
از تاریخ 20/12 04:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 61°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 62°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 62°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:34 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 pm.