شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
S 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 69.7%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:36 am
غروب خورشید: 07:01 pm
از تاریخ 01/04 10:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 69°
فردا
شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 81°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:40 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:40 pm.