شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 81°
رطوبت: 79.3%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:23 am
غروب خورشید: 07:05 pm
از تاریخ 31/08 02:30 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 86°
فردا
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 86°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:46 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.