شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 55.8%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 05:51 am
غروب خورشید: 07:32 pm
از تاریخ 28/05 10:00 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 82°
فردا
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 81°
امروز
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 80°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:39 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:50 am.