شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 77°
رطوبت: 66.6%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 05:56 am
غروب خورشید: 07:42 pm
از تاریخ 06/07 01:00 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 88°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 87°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 86°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:40 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 am.