شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 79°
رطوبت: 74.8%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 05:39 am
غروب خورشید: 05:26 pm
از تاریخ 06/10 07:30 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 77°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 80°
امروز
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 81°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.