شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 75°
رطوبت: 78.9%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 05:53 am
غروب خورشید: 07:42 pm
از تاریخ 27/06 06:30 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 86°
فردا
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 87°
امروز
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 86°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 am.