شرایط فعلی

شفاف 97 درجه فارنهایت
S 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:97°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 84°
رطوبت: 67.4%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:07 am
غروب خورشید: 07:35 pm
از تاریخ 29/07 01:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 88°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 89°
امروز
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 88°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:59 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:30 pm.