شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
SE 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 72°
رطوبت: 66%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 07:13 pm
از تاریخ 24/04 09:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 77°
امروز
شفاف
بیشینه: 85°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:26 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.