شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
SE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 84°
رطوبت: 75.3%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:19 am
غروب خورشید: 07:16 pm
از تاریخ 22/08 09:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 85°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 87°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:39 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.