شرایط فعلی

شفاف 73 درجه فارنهایت
S 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 73.5%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 06:07 am
غروب خورشید: 05:46 pm
از تاریخ 03/03 06:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 66°
فردا
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 65°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 06:50 pm.