شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
SE 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 72°
رطوبت: 74.1%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:22 am
غروب خورشید: 04:51 pm
از تاریخ 08/12 03:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 64°
فردا
شفاف
بیشینه: 82°
کمینه: 64°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:42 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:40 pm.