شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 61.1%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:31 am
غروب خورشید: 05:25 pm
از تاریخ 31/01 02:30 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 65°
فردا
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.