شرایط فعلی

شفاف 79 درجه فارنهایت
SW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 63°
رطوبت: 57.6%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:46 am
غروب خورشید: 06:57 pm
از تاریخ 23/03 06:30 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 76°
کمینه: 68°
فردا
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 70°
کمینه: 66°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 78°
کمینه: 63°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:34 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 pm.