شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
NW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 78.8%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 05:48 am
غروب خورشید: 05:09 pm
از تاریخ 23/10 01:30 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 79°
فردا
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 79°
امروز
شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 80°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:27 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:50 am.