شرایط فعلی

غالباً شفاف 95 درجه فارنهایت
S 16 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 84°
رطوبت: 71.2%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 05:36 am
غروب خورشید: 05:34 pm
از تاریخ 28/09 03:00 pm
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 82°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 96°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 85°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:15 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:50 pm.