شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
NW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 66.2%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 05:52 am
غروب خورشید: 07:42 pm
از تاریخ 26/06 04:30 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 92°
فردا
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 89°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 87°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 am.