شرایط فعلی

ابری 90 درجه فارنهایت
SE 9 مایل در ساعت
ابری
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 81°
رطوبت: 75%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 07:36 pm
از تاریخ 25/07 06:30 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 89°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 89°
امروز
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 88°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:10 am.