شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
SW 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 84°
رطوبت: 79.6%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:18 am
غروب خورشید: 07:16 pm
از تاریخ 21/08 12:00 am
مشاهده شده در Bandarabbass
مشاهدات گذشته, Bandarabbass >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 86°
فردا
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 86°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 88°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:29 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 am.