شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 22.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 08:09 pm
از تاریخ 30/07 06:30 pm
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 75°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 77°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:35 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:50 pm.