شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
E 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 20.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:54 am
غروب خورشید: 08:23 pm
از تاریخ 26/06 03:30 am
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 76°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:35 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:00 am.