شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
N 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 21.3%
قابلیت دید: 3 مایل
طلوع خورشید: 05:55 am
غروب خورشید: 08:23 pm
از تاریخ 27/06 11:30 am
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 78°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:39 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.