شرایط فعلی

شفاف 63 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:63°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 67.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:09 am
غروب خورشید: 07:56 pm
از تاریخ 07/05 02:30 am
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 88°
کمینه: 60°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 95°
کمینه: 61°
امروز
تا قسمتی ابری
بیشینه: 94°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.