شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
E 14 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 13.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:38 am
غروب خورشید: 07:34 pm
از تاریخ 29/08 11:30 pm
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 68°
امروز
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:00 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 am.