شرایط فعلی

شفاف 48 درجه فارنهایت
S 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:43°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 41.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:54 am
غروب خورشید: 07:27 pm
از تاریخ 01/04 08:30 am
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
ابری
بیشینه: 77°
کمینه: 50°
فردا
شفاف
بیشینه: 73°
کمینه: 51°
امروز
شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 47°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:53 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:20 am.