شرایط فعلی

شفاف 37 درجه فارنهایت
شفاف
دمای مورد انتظار:37°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم: 19°
رطوبت: 44.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:50 am
غروب خورشید: 04:56 pm
از تاریخ 26/11 02:30 am
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 38°
فردا
شفاف
بیشینه: 72°
کمینه: 42°
امروز
شفاف
بیشینه: 65°
کمینه: 39°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:43 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 am.