شرایط فعلی

شفاف 97 درجه فارنهایت
NE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:97°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 11%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:31 am
غروب خورشید: 07:46 pm
از تاریخ 22/08 08:30 pm
مشاهده شده در Kashan
مشاهدات گذشته, Kashan >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 69°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:39 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.