شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 7.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:13 am
غروب خورشید: 08:11 pm
از تاریخ 29/07 01:30 pm

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 74°
فردا
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 74°
امروز
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 77°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20 pm.