شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 70.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:12 am
غروب خورشید: 08:23 pm
از تاریخ 28/07 09:00 pm
مشاهده شده در Rasht
مشاهدات گذشته, Rasht >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 78°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.