شرایط فعلی

شفاف 93 درجه فارنهایت
NE 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 52.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:14 am
غروب خورشید: 08:20 pm
از تاریخ 31/07 03:30 pm
مشاهده شده در Rasht
مشاهدات گذشته, Rasht >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 71°
امروز
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:35 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:10 pm.