شرایط فعلی

غالباً شفاف 93 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 41.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:01 am
غروب خورشید: 08:06 pm
از تاریخ 30/07 01:30 pm

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 72°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 70°
امروز
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:34 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:00 pm.