شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 43.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:57 am
غروب خورشید: 08:10 pm
از تاریخ 24/07 02:30 pm

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 78°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 77°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 pm.