شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
S 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 58.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:19 am
غروب خورشید: 07:41 pm
از تاریخ 21/08 08:30 am

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 76°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:27 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:10 am.