شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 52.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:06 am
غروب خورشید: 08:00 pm
از تاریخ 05/08 10:30 am

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری و باران سبک
بیشینه: 94°
کمینه: 73°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 71°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:33 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:20 am.