شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
W 11 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 73°
رطوبت: 59.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:58 am
غروب خورشید: 08:09 pm
از تاریخ 26/07 03:30 pm

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 90°
کمینه: 76°
فردا
شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 77°
امروز
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:00 pm.