شرایط فعلی

شفاف 43 درجه فارنهایت
NE 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:37°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 43°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 1 مایل
طلوع خورشید: 07:00 am
غروب خورشید: 05:22 pm
از تاریخ 31/01 10:30 pm

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 64°
کمینه: 42°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 58°
کمینه: 37°
امروز
پوشیده از ابر
بیشینه: 52°
کمینه: 36°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 pm.