شرایط فعلی

شفاف 59 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:59°
بارومتر: 30.2 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 11.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:40 am
غروب خورشید: 05:55 pm
از تاریخ 25/02 05:00 pm
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 59°
کمینه: 42°
فردا
شفاف
بیشینه: 62°
کمینه: 38°
امروز
شفاف
بیشینه: 60°
کمینه: 42°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:50 pm.