شرایط فعلی

غالباً شفاف 99 درجه فارنهایت
E 11 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 34°
رطوبت: 10.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:51 am
غروب خورشید: 08:24 pm
از تاریخ 29/06 01:30 pm
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 81°
فردا
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 84°
امروز
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 83°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 pm.