شرایط فعلی

شفاف 82 درجه فارنهایت
S 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 41°
رطوبت: 23.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:31 am
غروب خورشید: 07:40 pm
از تاریخ 25/08 10:00 am
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 75°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 75°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 72°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:42 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:00 am.