شرایط فعلی

شفاف 97 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:97°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 39°
رطوبت: 13.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:05 am
غروب خورشید: 08:16 pm
از تاریخ 23/07 07:30 pm
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 84°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 79°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 pm.