شرایط فعلی

غالباً شفاف 93 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:93°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 32°
رطوبت: 11.5%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:27 am
غروب خورشید: 07:47 pm
از تاریخ 21/08 08:00 pm
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 76°
فردا
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 76°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:50 pm.