شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
W 16 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 45°
رطوبت: 33.6%
قابلیت دید: 2 مایل
طلوع خورشید: 06:09 am
غروب خورشید: 08:11 pm
از تاریخ 29/07 11:00 pm
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 78°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 76°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 74°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:27 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:40 pm.