شرایط فعلی

شفاف 92 درجه فارنهایت
SE 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:92°
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 14%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:11 am
غروب خورشید: 08:09 pm
از تاریخ 31/07 07:30 pm
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 81°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 80°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:28 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:20 pm.