شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 28°
رطوبت: 12.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:32 am
غروب خورشید: 07:39 pm
از تاریخ 26/08 10:30 am
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 76°
امروز
شفاف
بیشینه: 95°
کمینه: 75°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 10:48 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:30 am.