شرایط فعلی

غالباً شفاف 84 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 50°
رطوبت: 30.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:11 am
غروب خورشید: 08:09 pm
از تاریخ 30/07 11:00 am
مشاهده شده در Tehran-Mehrabad
مشاهدات گذشته, Tehran-Mehrabad >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 78°
فردا
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 77°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 93°
کمینه: 74°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:37 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:10 pm.