شرایط فعلی

شفاف 84 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:84°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 30°
رطوبت: 14%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:02 am
غروب خورشید: 07:18 pm
از تاریخ 21/07 01:00 am
مشاهده شده در Erbil International Airport
مشاهدات گذشته, Erbil International Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 116°
کمینه: 79°
فردا
شفاف
بیشینه: 115°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 77°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:06 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:00 am.