شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 41°
رطوبت: 13.2%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 05:04 am
غروب خورشید: 07:15 pm
از تاریخ 25/07 09:00 am

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 75°
فردا
شفاف
بیشینه: 109°
کمینه: 79°
امروز
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 83°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:57 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:10 am.