شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
E 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 41°
رطوبت: 18.3%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 05:05 am
غروب خورشید: 07:14 pm
از تاریخ 25/07 02:00 am

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 77°
امروز
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 am.