شرایط فعلی

شفاف 86 درجه فارنهایت
SW 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:86°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 36°
رطوبت: 16.6%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 04:50 am
غروب خورشید: 07:25 pm
از تاریخ 30/06 10:00 pm

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 76°
فردا
شفاف
بیشینه: 113°
کمینه: 78°
امروز
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 76°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:04 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:40 am.