شرایط فعلی

شفاف 79 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 22.5%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 04:50 am
غروب خورشید: 07:12 pm
از تاریخ 27/05 07:00 am
مشاهده شده در Erbil International Airport
مشاهدات گذشته, Erbil International Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 63°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 60°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:18 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:40 am.