شرایط فعلی

شفاف 87 درجه فارنهایت
NW 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:87°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 38.9%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 05:36 am
غروب خورشید: 05:44 pm
از تاریخ 23/09 06:00 am
مشاهده شده در Kuwait Internationalairport
مشاهدات گذشته, Kuwait Internationalairport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 78°
فردا
شفاف
بیشینه: 107°
کمینه: 78°
امروز
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:05 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 am.