Macau

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

64 หน่วย_ฟ.
N 9 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 22/01 03:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่ง
รู้สึก_เหมือน: 58°
บาโรมิเตอร์: 30.2 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 45°
ความชิ้น: 48.5%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:07 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:07 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:08 pm. Next update estimated at 04:20 pm.


Trivia

N/A 103° Bourke, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -58°

79° Medowie, ออสเตรเลีย
Belichan, รัสเซีย -56°

77° Ajuchitlán del Progreso, เม็กซิโก
Myaundzha, รัสเซีย -56°

77° Tlapehuala, เม็กซิโก
Yagodnoye, รัสเซีย -56°

72° Felipe Carrillo Puerto, เม็กซิโก
Zyryanka, รัสเซีย -41°


TravelCam