สิงค์โปร

Show on map

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

81 หน่วย_ฟ.
SW 7 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 01/08 07:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 86°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 75°
ความชิ้น: 83.7%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:05 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:16 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 06:56 am. Next update estimated at 08:00 am.


Trivia

N/A 101° Mandalī, อิรัก

N/A 96° `Ibrī, โอมาน
Huarichancara, เปรู 50°

91° Ahvāz, อิหร่าน
Jayune, เปรู 50°

90° Omīdīyeh, อิหร่าน
Llongasora, เปรู 50°

86° Shūshtar, อิหร่าน
Mosoc Cancha, เปรู 50°


TravelCam