สิงค์โปร

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

86 หน่วย_ฟ.
NW 8 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 26/11 12:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 95°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 75°
ความชิ้น: 70.3%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:50 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:53 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:03 pm. Next update estimated at 01:20 pm.


Trivia

106° Katherine, ออสเตรเลีย
Oymyakon, รัสเซีย -36°

N/A 99° Geikie Gorge National Park, ออสเตรเลีย
Sarylakh, รัสเซีย -36°

97° Blackwater, ออสเตรเลีย
Belichan, รัสเซีย -27°

97° Emerald, ออสเตรเลีย
Burkhala, รัสเซีย -27°

96° Purnululu National Park, ออสเตรเลีย
Talaya, รัสเซีย -7°


TravelCam