สิงค์โปร

Show on map

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

84 หน่วย_ฟ.
S 3 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 25/05 11:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
เมฆมาก
รู้สึก_เหมือน: 96°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 79°
ความชิ้น: 83.9%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:55 am
ดวงอาทิตย์ตก: 07:06 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 11:03 pm. Next update estimated at 11:50 pm.


Trivia

111° Kharsia, อินเดีย

110° Akaltara, อินเดีย
Resolute, แคนาดา 16°

110° Bilāspur, อินเดีย
Arctic Bay, แคนาดา 21°

110° Chāmpa, อินเดีย
Taloyoak, แคนาดา 23°

105° Kota, อินเดีย
Inukjuak, แคนาดา 28°


TravelCam