شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
N 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 52°
رطوبت: 19.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:03 am
غروب خورشید: 07:53 pm
از تاریخ 30/06 05:00 pm
مشاهده شده در Dushanbe
مشاهدات گذشته, Dushanbe >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 68°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 68°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 05:07 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:40 pm.