شرایط فعلی

شفاف 81 درجه فارنهایت
E 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:81°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 54°
رطوبت: 39.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:28 am
غروب خورشید: 07:32 pm
از تاریخ 04/08 08:00 am
مشاهده شده در Dushanbe
مشاهدات گذشته, Dushanbe >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 69°
فردا
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 69°
امروز
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:40 am.