شرایط فعلی

غالباً شفاف 79 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:79°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 46°
رطوبت: 31.9%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 05:49 am
غروب خورشید: 07:03 pm
از تاریخ 27/08 09:30 pm
مشاهده شده در Dushanbe
مشاهدات گذشته, Dushanbe >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 97°
کمینه: 62°
فردا
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 62°
امروز
شفاف
بیشینه: 96°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:57 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 pm.