شرایط فعلی

غالباً شفاف 82 درجه فارنهایت
N 2 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:82°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 37°
رطوبت: 20%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 06:10 am
غروب خورشید: 06:26 pm
از تاریخ 20/09 02:30 pm
مشاهده شده در Dushanbe
مشاهدات گذشته, Dushanbe >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 91°
کمینه: 56°
فردا
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 52°
امروز
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 54°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:35 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 pm.