شرایط فعلی

غالباً شفاف 73 درجه فارنهایت
E 4 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 55°
رطوبت: 53.3%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 05:20 am
غروب خورشید: 07:42 pm
از تاریخ 25/07 12:30 am
مشاهده شده در Dushanbe
مشاهدات گذشته, Dushanbe >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 65°
فردا
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 65°
امروز
شفاف
بیشینه: 98°
کمینه: 64°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:20 am.