شرایط فعلی

شفاف 41 درجه فارنهایت
N 4 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:38°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 18°
رطوبت: 35.5%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 07:20 am
غروب خورشید: 05:58 pm
از تاریخ 12/02 02:30 pm
مشاهده شده در Dushanbe
مشاهدات گذشته, Dushanbe >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 45°
کمینه: 23°
فردا
ابری
بیشینه: 44°
کمینه: 26°
امروز
شفاف
بیشینه: 45°
کمینه: 23°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:16 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:10 pm.