อำเภอ สว่างแดนดิน

Show on map

อำเภอ สว่างแดนดิน

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

95 หน่วย_ฟ.
SE 3 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 31/03 03:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 95°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 66°
ความชิ้น: 39.1%
ทัศนวิสัย: 5 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:02 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:00 pm. Next update estimated at 03:50 pm.


Trivia

88° Cabadiangan, ฟิลิปปินส์
Gjoa Haven, แคนาดา -29°

88° Manlocahoc, ฟิลิปปินส์
Taloyoak, แคนาดา -29°

88° Montilla, ฟิลิปปินส์
Inukjuak, แคนาดา -22°

86° Canroma, ฟิลิปปินส์
Rankin Inlet, แคนาดา -20°

86° Paticui, ฟิลิปปินส์
Resolute, แคนาดา -17°