อำเภอ สว่างแดนดิน

Show on map

อำเภอ สว่างแดนดิน

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

87 หน่วย_ฟ.
S 7 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 04/05 10:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 92°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 71°
ความชิ้น: 60.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:38 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:00 am. Next update estimated at 01:30 am.


Trivia

98° Bīkāner, อินเดีย

98° Minbu, พม่า
Resolute, แคนาดา

98° Yenangyaung, พม่า
Taloyoak, แคนาดา 12°

93° Tekāri, อินเดีย
Gjoa Haven, แคนาดา 16°

88° Jahānābād, อินเดีย
Savissivik, กรีนแลนด์ 17°