ชลบุรี

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

90 หน่วย_ฟ.
S 10 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 28/09 01:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
หมอกมากเป็นบางส่วน
รู้สึก_เหมือน: 94°
บาโรมิเตอร์: 29.7 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 75°
ความชิ้น: 62.7%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:05 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:07 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 01:07 pm. Next update estimated at 02:10 pm.


Trivia

92° Cócorit, เม็กซิโก
Udachnyy, รัสเซีย 20°

86° El Tobarito, เม็กซิโก
Severnyy, รัสเซีย 23°

82° Wasco, สหรัฐอเมริกา
Brindakit, รัสเซีย 30°

73° Tranquillity, สหรัฐอเมริกา
El'brus, รัสเซีย 37°

71° Mendota, สหรัฐอเมริกา
Mt Elbrus, รัสเซีย 37°


TravelCam