ชลบุรี

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

88 หน่วย_ฟ.
S 13 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 23/03 07:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 90°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 73°
ความชิ้น: 62.5%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:18 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:27 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 07:06 pm. Next update estimated at 07:40 pm.


Trivia

99° Kollo, ไนเจอร์
Resolute, แคนาดา -33°

97° Koina, แกมเบีย
Taloyoak, แคนาดา -27°

97° Madina Bala, แกมเบีย
Baker Lake, แคนาดา -20°

97° Sare Sandi, แกมเบีย
Oymyakon, รัสเซีย

92° Ouallam, ไนเจอร์
Artyk, รัสเซีย


TravelCam