ชลบุรี

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

84 หน่วย_ฟ.
E 6 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 27/02 10:30 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 87°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 66°
ความชิ้น: 54.8%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:33 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:24 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 10:05 pm. Next update estimated at 11:10 pm.


Trivia

106° Sare Mala, แกมเบีย
Sarylakh, รัสเซีย -48°

104° Kolda, เซเนกัล
Taloyoak, แคนาดา -40°

98° Bafoulabé, มาลี
Baker Lake, แคนาดา -39° N/A

92° Bani, แกมเบีย
Cambridge Bay, แคนาดา -37° N/A

92° Kujew, แกมเบีย
Whale Cove, แคนาดา -29°


TravelCam