มุกดาหาร

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

94 หน่วย_ฟ.
NE 2 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 30/04 01:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: 103°
บาโรมิเตอร์: 29.8 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 75°
ความชิ้น: 55.1%
ทัศนวิสัย: 7 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:37 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:19 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:43 pm. Next update estimated at 04:20 pm.


Trivia

93° Kidal, มาลี
Kugluktuk, แคนาดา -9°

88° Gao, มาลี
Resolute, แคนาดา -6°

86° Bafoulabé, มาลี
Rankin Inlet, แคนาดา

86° Kayes Ndi, มาลี
McMurdo Station, Antarctica

N/A 83° Barkéwol, มอริเตเนีย
Sachs Harbour, แคนาดา N/A