มุกดาหาร

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

82 หน่วย_ฟ.
NE 7 หน่วย_ไมล์ต่อชั่วโมง


การสังเกต_เวลา 17/01 01:00 pm
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: 84°
บาโรมิเตอร์: 29.9 หน่วย_น.
จุดน้ำค้าง: 66°
ความชิ้น: 58.1%
ทัศนวิสัย: 6 หน่วย_ไมล์

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 06:33 am
ดวงอาทิตย์ตก: 05:49 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 03:24 pm. Next update estimated at 04:20 pm.


Trivia

90° Doka, ซูดาน
Oymyakon, รัสเซีย -50°

90° Galgani, ซูดาน
Kholodnyy, รัสเซีย -45°

77° Talawdī, ซูดาน
Susuman, รัสเซีย -45°

N/A 75° Bredasdorp, แอฟริกาใต้
Huslia, สหรัฐอเมริกา -43°

67° Swellendam, แอฟริกาใต้
Nikolai, สหรัฐอเมริกา -31°