شرایط فعلی

غالباً شفاف 73 درجه فارنهایت
W 9 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:73°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 64.7%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:58 am
غروب خورشید: 05:32 pm
از تاریخ 18/12 02:00 am
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 60°
فردا
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 58°
امروز
شفاف
بیشینه: 80°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:20 am.