شرایط فعلی

شفاف 95 درجه فارنهایت
E 8 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 44.2%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 05:45 am
غروب خورشید: 07:04 pm
از تاریخ 31/07 06:00 am
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 109°
کمینه: 88°
فردا
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 91°
امروز
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 89°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:02 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:20 am.