شرایط فعلی

شفاف 102 درجه فارنهایت
S 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:102°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 29.5%
قابلیت دید: 5 مایل
طلوع خورشید: 05:54 am
غروب خورشید: 06:49 pm
از تاریخ 20/08 12:00 pm
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 88°
فردا
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 106°
کمینه: 87°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:10 pm.