شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
W 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 53.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:53 am
غروب خورشید: 05:29 pm
از تاریخ 09/12 09:00 pm
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 75°
کمینه: 67°
فردا
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 67°
امروز
شفاف
بیشینه: 83°
کمینه: 70°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:06 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:50 pm.