شرایط فعلی

شفاف 75 درجه فارنهایت
W 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:75°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 83.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:15 am
غروب خورشید: 06:33 pm
از تاریخ 28/03 12:00 am
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 70°
فردا
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 64°
امروز
شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 67°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:05 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:10 am.