شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 64°
رطوبت: 31.1%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:07 am
غروب خورشید: 06:15 pm
از تاریخ 22/09 12:00 pm
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 82°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 82°
امروز
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 80°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 11:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 12:30 pm.