شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 68°
رطوبت: 37.2%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:59 am
غروب خورشید: 06:37 pm
از تاریخ 02/09 08:00 pm
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 83°
فردا
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 108°
کمینه: 82°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 08:08 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:00 pm.