شرایط فعلی

شفاف 91 درجه فارنهایت
NW 8 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:91°
بارومتر: 29.8 اینچ
نقطه شبنم: 81°
رطوبت: 70.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:09 am
غروب خورشید: 06:09 pm
از تاریخ 27/09 09:00 pm
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

پنجشنبه
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 88°
فردا
شفاف
بیشینه: 99°
کمینه: 81°
امروز
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 81°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:04 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 09:40 pm.