شرایط فعلی

شفاف 99 درجه فارنهایت
E 25 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:99°
بارومتر: 29.7 اینچ
نقطه شبنم: 72°
رطوبت: 42.1%
قابلیت دید: 1 مایل
طلوع خورشید: 06:00 am
غروب خورشید: 06:35 pm
از تاریخ 04/09 04:00 pm
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 102°
کمینه: 87°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 85°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 88°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:22 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 pm.