شرایط فعلی

غالباً شفاف 83 درجه فارنهایت
S 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:83°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 70°
رطوبت: 65.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:21 am
غروب خورشید: 05:45 pm
از تاریخ 23/10 07:00 am
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 74°
فردا
شفاف
بیشینه: 94°
کمینه: 72°
امروز
شفاف
بیشینه: 92°
کمینه: 73°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 07:39 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 08:10 am.