شرایط فعلی

شفاف 90 درجه فارنهایت
S 9 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:90°
بارومتر: 29.6 اینچ
نقطه شبنم: 59°
رطوبت: 35.8%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:29 am
غروب خورشید: 07:02 pm
از تاریخ 28/05 01:00 am
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: 110°
کمینه: 82°
فردا
شفاف
بیشینه: 103°
کمینه: 76°
امروز
شفاف
بیشینه: 100°
کمینه: 78°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:06 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:10 am.