شرایط فعلی

شفاف 77 درجه فارنهایت
E 7 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:77°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 66°
رطوبت: 69.3%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:43 am
غروب خورشید: 05:28 pm
از تاریخ 26/11 02:00 am
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
غالباً شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 77°
فردا
شفاف
بیشینه: 86°
کمینه: 73°
امروز
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 02:58 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 03:30 am.