شرایط فعلی

شفاف 95 درجه فارنهایت
S 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:95°
بارومتر: 29.5 اینچ
نقطه شبنم: 72°
رطوبت: 47%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:29 am
غروب خورشید: 07:12 pm
از تاریخ 24/06 04:00 am
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

دوشنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 84°
فردا
شفاف
بیشینه: 101°
کمینه: 83°
امروز
شفاف
بیشینه: 105°
کمینه: 84°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:07 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:40 am.