شرایط فعلی

شفاف 100 درجه فارنهایت
W 10 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:100°
بارومتر: 29.4 اینچ
نقطه شبنم: 75°
رطوبت: 45%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:41 am
غروب خورشید: 07:08 pm
از تاریخ 24/07 06:00 pm
مشاهده شده در Dubai International Airport
مشاهدات گذشته, Dubai International Airport >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
تا قسمتی ابری
بیشینه: 109°
کمینه: 92°
فردا
تا قسمتی ابری
بیشینه: 103°
کمینه: 88°
امروز
شفاف
بیشینه: 104°
کمینه: 89°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 06:33 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 07:00 pm.