شرایط فعلی

شفاف -9 درجه سانتی گراد
S 2 متر بر ثانیه
شفاف
دمای مورد انتظار:-13°
بارومتر: 1029.0 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -9°
رطوبت: 100%
قابلیت دید: 6 کیلومتر
طلوع خورشید: 06:14
غروب خورشید: 17:17
از تاریخ 20/02 00:00
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: +6°
کمینه: -1°
فردا
شفاف
بیشینه: +4°
کمینه: -4°
امروز
شفاف
بیشینه: +4°
کمینه: -6°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 00:00. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 00:50.