شرایط فعلی

+22 درجه سانتی گراد
S 3 متر بر ثانیه
دمای مورد انتظار:+22°
بارومتر: 1007.5 هوای فشار بالا
نقطه شبنم: -2°
رطوبت: 19.7%
قابلیت دید: 12 کیلومتر
طلوع خورشید: 05:56
غروب خورشید: 19:11
از تاریخ 24/08 01:30
مشاهده شده در Mashhad
مشاهدات گذشته, Mashhad >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +17°
فردا
شفاف
بیشینه: +33°
کمینه: +15°
امروز
شفاف
بیشینه: +32°
کمینه: +16°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:37. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:20.