New York City, NY

نقشه وضعیت آب و هوا NY, US

شرایط فعلی

شفاف 36 درجه فارنهایت
W 18 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:25°
بارومتر: 30.3 اینچ
نقطه شبنم:
رطوبت: 21.3%
قابلیت دید: 10 مایل
طلوع خورشید: 06:41 am
غروب خورشید: 04:39 pm
از تاریخ 14/11 01:55 pm
مشاهده شده در Otis Air National Guard Base
مشاهدات گذشته, Otis Air National Guard Base >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
تا قسمتی ابری و رگبار
بیشینه: 46°
کمینه: 37°
فردا
پوشیده از ابر و برف آبکی
بیشینه: 34°
کمینه: 32°
امروز
ابری
بیشینه: 40°
کمینه: 28°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 01:08 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 02:40 pm.