New York City, NY

แผนที่สภาพอากาศ NY, US

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+15 หน่วย_ซ.
SW 30 หน่วย_กม./ชม.


การสังเกต_เวลา 24/05 00:55
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้ามืดครึ้ม
รู้สึก_เหมือน: +15°
บาโรมิเตอร์: 1007.1 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: +14°
ความชิ้น: 93.7%
ทัศนวิสัย: 11 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 05:31
ดวงอาทิตย์ตก: 20:14

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 00:49. Next update estimated at 01:30.


Trivia

+30° Abū Tīj, อียิปต์
Cambridge Bay, แคนาดา -7°

+30° Asyūţ, อียิปต์
Kugluktuk, แคนาดา -7°

+30° Manfalūţ, อียิปต์
Dikson, รัสเซีย -6°

+26° Dayr Mawās, อียิปต์
Holman, แคนาดา -6° N/A

+26° Dayrūţ, อียิปต์
Taloyoak, แคนาดา -5°