شرایط فعلی

شفاف 74 درجه فارنهایت
N 13 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:74°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 27°
رطوبت: 16.4%
قابلیت دید: 7 مایل
طلوع خورشید: 06:27 am
غروب خورشید: 05:45 pm
از تاریخ 17/10 04:30 pm
مشاهده شده در Herat
مشاهدات گذشته, Herat >

وضع هوا در 3 روز

شنبه
غالباً شفاف
بیشینه: 78°
کمینه: 51°
فردا
شفاف
بیشینه: 77°
کمینه: 48°
امروز
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 51°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 04:36 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 05:20 pm.