شرایط فعلی

شفاف 48 درجه فارنهایت
W 3 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:47°
بارومتر: 30.0 اینچ
نقطه شبنم: 21°
رطوبت: 32.1%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:04 am
غروب خورشید: 05:09 pm
از تاریخ 23/10 12:20 am
مشاهده شده در Kabul Airport
مشاهدات گذشته, Kabul Airport >

وضع هوا در 3 روز

چهارشنبه
شفاف
بیشینه: 74°
کمینه: 42°
فردا
شفاف
بیشینه: 70°
کمینه: 43°
امروز
غالباً شفاف
بیشینه: 69°
کمینه: 41°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 12:54 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 01:50 am.