شرایط فعلی

شفاف 88 درجه فارنهایت
N 5 مایل در ساعت
شفاف
دمای مورد انتظار:88°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 40.4%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 05:40 am
غروب خورشید: 08:04 pm
از تاریخ 17/07 09:30 am
مشاهده شده در Dar-El-Beida
مشاهدات گذشته, Dar-El-Beida >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 89°
کمینه: 75°
فردا
غالباً شفاف
بیشینه: 84°
کمینه: 66°
امروز
شفاف
بیشینه: 87°
کمینه: 68°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:49 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 10:30 am.