شرایط فعلی

غالباً شفاف 71 درجه فارنهایت
N 7 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:71°
بارومتر: 30.1 اینچ
نقطه شبنم: 61°
رطوبت: 70.9%
قابلیت دید: 6 مایل
طلوع خورشید: 06:55 am
غروب خورشید: 06:10 pm
از تاریخ 16/10 04:00 pm
مشاهده شده در Alger Port
مشاهدات گذشته, Alger Port >

وضع هوا در 3 روز

جمعه
شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 62°
فردا
شفاف
بیشینه: 79°
کمینه: 60°
امروز
شفاف
بیشینه: 76°
کمینه: 61°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 03:49 pm. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 04:50 pm.