شرایط فعلی

غالباً شفاف 101 درجه فارنهایت
N 9 مایل در ساعت
غالباً شفاف
دمای مورد انتظار:101°
بارومتر: 29.9 اینچ
نقطه شبنم: 42°
رطوبت: 13.3%
قابلیت دید: 4 مایل
طلوع خورشید: 06:30 am
غروب خورشید: 07:25 pm
از تاریخ 23/08 10:00 am
مشاهده شده در In Salah
مشاهدات گذشته, In Salah >

وضع هوا در 3 روز

یکشنبه
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 85°
فردا
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 86°
امروز
شفاف
بیشینه: 111°
کمینه: 88°

پیش بینی 10 روز >

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

پیش بینی وضع هوا در 5 روز به طور کامل

به روز رسانی شده در تاریخ 09:50 am. برآورد تاریخ به روز رسانی بعدی 11:10 am.