Aoulef

สภาพการณ์_ปัจจุบัน

สังเกตการณ์_ที่: 

+11 หน่วย_ซ.


การสังเกต_เวลา 15/11 04:00 am
การสังเกตการณ์_ย้อนหลัง >
ท้องฟ้าปลอดโปร่งเป็นส่วนใหญ่
รู้สึก_เหมือน: +11°
บาโรมิเตอร์: 1010.9 หน่วย_เฮคโตปาสคาล
จุดน้ำค้าง: -2°
ความชิ้น: 38.5%
ทัศนวิสัย: 10 หน่วย_กม.

ดวงอาทิตย์ขึ้น: 07:15 am
ดวงอาทิตย์ตก: 06:04 pm

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

พยาการณ์อากาศในช่วงห้าวันอย่างละเอียด

Updated at 04:58 am. Next update estimated at 05:50 am.


Trivia

+27° Chirundu, ซิมบาบเว
Peleduy, รัสเซีย -35°

+25° Chiungutwa, ทานซาเนีย
Tura, รัสเซีย -34°

+25° Masuguru, ทานซาเนีย
Lugovskiy, รัสเซีย -33°

+25° Nangomba, ทานซาเนีย
Batagay, รัสเซีย -32°

+23° As Sūkī, ซูดาน
Alekseyevskaya, รัสเซีย -30°